Generalny - Regulamin

Regulamin

  1. Zabrania się dodawania do "Listy Stron" stron niezwiązanych z jej tematyką.
  2. Działania łamiące postanowienia regulaminu będą karane natychmiastowym usunięciem strony z "Listy Stron".
  3. Na "Liście Stron" jedynym akceptowanym sposobem zdobywania punktów jest umieszczanie jej buttona na dodawanej stronie i jej podstronach.
  4. Z "Listy Stron" usuwane będą strony, na których nie pojawi się button listy.
  5. Dodanie strony do "Listy Stron" jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów zawartych w regulaminie.
  6. Niedozwolone jest umieszczanie stron, których zawartość jest niezgodna z podanym opisem oraz tytułem.
  7. W chwili dodawania do "Listy Stron" strona musi działać poprawnie.
  8. Po dołączeniu do "Listy Stron", wymagane jest umieszenie na stronie buttona reklamującego TopListę. Kod HTML wysyłany zostanie na adres email podany przy rejestracji. Podkreślamy, że button nie może pod żadnym względem zostać usunięty ze strony.
  9. Do "Listy Stron" każda strona może być wpisana tylko raz.
  10. Udział w "Liście Stron" jest dobrowolny, każdy uczestnik może z niego zrezygnować w dowolnej chwili.
2021 © general-nil.